Generelt om Diplomuddannelsen i Formidling

Med Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge tilbydes en diplomuddannelse, der favner både kunstneriske fagligheder og nyere læringsforståelser.

På uddannelsen får du metode og kunstnerisk praksisforståelse, til at møde nutidens kunst- og kulturbrugere. Du har lejlighed til at udvikle din personlige tilgang til samskabelse, og rollen som ansvarlig og eksponeret, i dialogen med børn og unge i et kunstnerisk skabende arbejde.

Alle moduler kan tages som et enkeltstående forløb, der efterfølgende kan indgå i en samlet diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge, eller i en fleksibelt sammensat diplomuddannelse. Når man først er optaget, kan man løbende til- og framelde sig de kommende moduler.

For yderligere information, kontakt os på telefon 59 93 10 09.

Ansøgningsskema HER

Aktuelt - filmmodul
Som noget nyt udbyder vi i samarbejde med Station Next et modul i brugerdreven filmproduktion. På modulet lærer du om at lave film sammen med børn og unge, og hvordan det kan bruges i forskellige sammenhænge. Der er tre undervisningsinternater, hvor du præsenteres for teori og metode, og mellem undervisningsinternaterne skal du ud at sætte børn og unge i gang med at bruge filmens virkemidler. På den måde får du både indsigt og erfaring med dig fra modulet. Modulet afsluttes med en produktion og en mundtlig eksamen.

Opstart 7. oktober 2016 - Ansøgningsfrist 1. september 2016 - Læs mere om filmmodulet her

Aktuelt - Modul for børnebibliotekarer
I samarbejde med Gentofte Centralbibliotek, har vi udviklet indholdet til et nyt modul i Børne- og Ungdomskultur, som fokuserer særligt på  børnebibliotekerne. Mange børnebibliotekerne befinder sig i vandskellet mellem det traditionelle og det nye børnebibliotek. Det kalder på viden og forståelse af relationen til brugere og samarbejdspartnere i en virkelighed, hvor der stadig kan spørges til klassiske 1-1 ydelser, men hvor det også forventes, at medarbejderne kan indgå i samarbejder med andre aktører, beherske nye formidlingsformer og tage initiativer der understøtter bibliotekets strategi.

Læs mere om biblioteksmodulet her.

Opstart 1. marts 2017 - Løbende ansøgning via ansøgningslinket ovenfor.

Aktuelt - Modul for undervisere i de kunstneriske videregående uddannelser
Den Danske Scenekunstskole er undervejs med et nyt modul, der fokuserer særligt på læringsformer og tilrettelæggelser i de videregående kunstneriske uddannelser. Der er særligt fokus på indarbejdelsen af Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed som videngrundlag, og udviklingen af kunstfaglige forståelser og tilrettelæggelsesformer.  

Læs mere om pædagogisk viden og forskning her

Opstart 9. november 2016 - ansøgningsfrist 1. oktober 2016 -  Den pædagogiske diplomuddannelse.

 

Hvem er de studerende?
Uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at anvende kunst og kultur i deres formidling og er målrettet nuværende og kommende formidlere f.eks. museumsformidlere, bibliotekarer, kulturkonsulenter, lærere, kunstnere, pædagoger, samt formidlere fra andre områder. Fokus er på praksis, videndeling, refleksion og udvikling af nye formidlingsprojekter.

Netop det særegne tværfaglige fokus indenfor kunst og kulturområdet fremhæves af de studerende som særdeles berigende.

Læringsrummet
Læringsrummet er tilrettelagt, så den så den studerende kan inddrage sin egen praksis. Vi tager udgangspunkt i de nyeste læringsforståelser for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem praksis og teori. En stor del af læringsrummet er således baseret på praksisudvikling og afprøvning, videndeling, dialog og fælles refleksion i grupper

UDDANNELSENS OPBYGNING – 6 moduler i alt

Obligatoriske Moduler:
(Ob1) Børne- og ungdomskultur (10 ECTS)
(Ob2) Formidlingsformer (10 ECTS)

Valgfrie Moduler - Retningsspecifikke
Film- og medieproduktion (18.2)
(Rs18.2.1) Brugerdreven filmproduktion (10 ECTS) - læs mere her
Performative processer (18.3)
(Rs18.3.1) Iscenesættelse og performative processer (10 ECTS)

Diplom afgangsprojekt:
(Ob3) Undersøgelse af formidlingspraksis (5 ECTS)
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Se alle datoer for de kommende moduler HER

Ansøgningsskema HER 

Du kan sende ansøgning og dokumentation pr. mail til:
bosc@scenekunstskolen.dk  

Studieordning HER
Printklar brochure om uddannelsen HER

PRAKTISKE INFORMATIONER

Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge er en kompetencegivende diplomuddannelse, der udbydes i samarbejde med og under fagligt ansvar af University College Sjælland.

Uddannelsen tager 2½ år fordelt på 6 moduler og tæller 60 ECTS. Modulerne foregår på internat, hvilket betyder at du kommer til at bruge ca. 14 weekender i løbet af de to år uddannelsen tager.

Du kan tage en hel uddannelse eller enkeltmoduler. 

Prisen er 10.500 pr. modul inkl. ophold og forplejning med eget værelse på DDSKS EVU i Odsherred, samt kompendium med mindre dele af pensum.

Afmelding skal altid ske skriftligt til: bosc@scenekunstskolen.dk. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 3 uger før 1. internatstart. Sker afmeldingen mindre end 3 uger før 1. internatstart, forfalder det fulde beløb.

Du er altid velkommen til at ringe for flere informationer på tlf. 5993 1009

Uddannelsen kom til verden på initiativ af Børnekulturens Netværk og otte af Kulturministeriets institutioner der sammen gik sammen om dette nye uddannelsestilbud, hvor drivkraften er det berigende samarbejde mellem mange kunst- og kulturretninger: Teater, musik, film, kulturhistorie, naturhistorie, museer, bibliotek, dans, billedkunst og litteratur.

OM KOMPETENCEGIVENDE DIPLOMUDDANNELSER
En diplomuddannelse er en erhversrettet videregående uddannelse, der kombinerer teoretiske og praktiske elemeter. Uddannelsen tilrettelægges indenfor en tidsramme på max 3 år, dog typisk som et forløb på 2 - 2½ år. Et modul består af 2-3 internater, virtuel kommunikation studerende og underviser imellem.

Du kan læse mere om underviserne på uddannelsen HER

Diplomuddannelserne er kompetencegivende. Udannelsen er normeret til 60 ECTS-point. (ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i EU.)

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK