Betingelser

 

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE - al kursustilmelding foregår gennem den nye side https://ddsks.dk/da/kurser Vær obs på at du er nødt til at oprette dig som ny bruger inden du kan tilmelde dig på et kursus https://ddsks.dk/da/evu/register

 

 

Tilmelding, der er bindende, kan ske på: www.scenekunstskolen-efteruddannelsen.dk

OBS: Hvis ikke du modtager en bekræftelsesmail, er din tilmelding ikke registreret. Husk at tjekke dit spamfilter.

OPTAGELSE

Du bliver ikke automatisk optaget på kurset ved tilmelding. Ud for hvert kursus fremgår det hvornår der er deadline for indsendelse af ansøgninger. Ansøgere kan forvente svar indenfor en uge efter deadline.

Efteruddannelseslederen og underviseren udvælger deltagerne ud fra hensynet til en optimal sammensætning af gruppen, herunder faglige kvalifikationer, køn og geografi.

BETALING

Ved optagelse fremsendes et bekræftelsesbrev med oplysning om betalingsfrist og øvrige praktiske forhold til deltageren.

Datoen for betaling af deltagergebyr har ikke indflydelse på din tilmelding.

AFMELDING

Afmelding skal altid ske skriftligt. Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil 6 uger før kursusstart og hvis man melder afbud inden 2 dage efter modtagelse af email om optagelse.

Derefter og indtil 2 uge før kursusstart betales 15 % af kursusafgiften. Sker afmeldingen mindre end 2 uge før kursusstart, forfalder det fulde beløb.

OBS! Afmeldingsbetingelserne kan variere for visse kurser, i givet tilfælde vil det fremgå i bekræftelsesbrevet

For at deltage er det er en forudsætning at man er tilstede under hele kurset. Hvis man ikke deltager den første dag, regnes det som afbud, og man kan ikke deltage på kurset menman hæfter for deltagergebyret. Man er dog velkommen til at være observatør på resten af kurset.

ÆNDRINGER

Den Danske Scenekunstskole – Efteruddannelsen forbeholder sig ret til ændringer af tid, kursussted, pris, undervisere og indhold.

AFLYSNING

Den Danske Scenekunstskole – Efteruddannelsen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der er for få kvalificerede ansøgere.

Ved aflysning af kurser kan Efteruddannelsen ikke refundere deltageres evt. rejseudgifter eller andre omkostninger.

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK