Anders Holst

Anders Holst fungerer til dagligt som uddannelsesansvarlig for diplomuddannelserne på Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse – hhv. kulturformidleruddannelsen og kulturlederuddannelsen. Han har en skuespilleruddannelse fra skolen i Århus, en Master i Oplevelsesledelse fra RUC og har erfaring som skuespiller, projektleder i kultursektoren og med udvikling, formidling og ledelse, skabende virksomhed og uddannelse. Anders har særligt fokus på kunstneriske praksisforståelser og filosofi, kulturpolitik og oplevelse, ledelse og etik, samt projektledelse og oplevelsesøkonomi.
Han er endvidere aktiv i bestyrelsesarbejde på teaterområdet.

På formidleruddannelsen har Anders siden 2009 undervist i Børne- og Ungdomskultur, formidlingsformer, læringsteori, filosofi og videnskabsteori.

 

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK