Jens Skou Olsen

Jens Skou Olsen er docent på Rytmisk Musikkonservatorium og har i 12 år, som en del af ledelsesgruppen dér, fokuseret på udviklingen af nye uddannelser, nye fag og nye studieformer. Senest har han forsvaret sin Ph.d. på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School om udvidede oplevelser af æstetisk sandhed gennem musikperformance.

Jens sidder i styregruppen for SACRE – Program for Ledelsesreformation på Center for Virksomhedsledelse (CVL) på Copenhagen Business School, og han sidder endvidere i bestyrelsen for tænketanken Sophia – Forum for Strategisk Analyse af Undervisning og Uddannelse. Endelig er Jens aktiv som udøvende kunstner med et internationalt virke som komponist og kontrabassist.

TILMELDING

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE 

se venligst WWW.DDSKS.DK